Aleksytymia – świat bez uczuć.

Aleksytymia oznacza niezdolność rozpoznawania i nazywania emocji, w różnych źródłach charakteryzowana jest jako zaburzenie lub choroba, czynniki, które mogą wpłynąć na wystąpienie aleksytymi oraz...