Co to są predyspozycje zawodowe?

0
274
Co to są predyspozycje zawodowe?

Predyspozycje zawodowe to nic innego jak wrodzone skłonności do wykonywania określonego zawodu, dlatego  według opinii psychologów i socjologów pracy nie należy z nimi walczyć, ale szukać pracy zgodnej z naszymi zdolnościami . W innym wypadku podczas wykonywania określonej profesji będziemy sfrustrowani, a czasem także złośliwi, co może doprowadzić do konfliktów w miejscu pracy. Z pewnością, w ocenie naszych predyspozycji zawodowych mogą być testy psychologiczne oraz spotkania z doradcą zawodowym, który umiejętnie rozpoznana nasze zainteresowania, mocne strony i odpowiednio ukierunkuje nasz rozwój zawodowy. A dla ułatwienia podajemy kilka przykładów predyspozycji zawodowych.

Otóż, jako  doradcy zawodowi doskonale sprawdzają się absolwenci psychologii oraz osoby umiejące słuchać drugiego człowieka, bystrzy obserwatorzy, Poza tym, jak najbardziej  wskazana jest intuicja, która jest poparta również wiedzą o przeszłości pracownika, jego dorobku zawodowym i posiadanym wykształceniu. Oprócz tego, doradca zawodowy musi umieć wpłynąć na daną osobą, aby zdecydowała się na podjęcie studiów czy przyjęcie określonego stanowisko czy zmianę zawódu. Natomiast jako fryzjer może pracować osoba posiadająca wiedzę na temat technik strzyżenia, upinania włosów czy dokonywania ich koloryzacji. Musi to być osoba posiadająca zmysł artystyczny, lubiąca eksperymentować, ale także cierpliwa, solidna oraz dokładna i chętna do nauki, ponieważ ta profesja wymaga ciągłego uczestnictwa w kursach i szkoleniach doskonalących.

Na uwagę zasługuje tu także zawód informatyka, a najlepiej będzie go wykonywać osoba pracowita, lubiąca spędzać czas przy komputerze, interesująca się nowinkami technologicznymi i gotowa na to, by całe życie się dokształcać. Preferowana jest także umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia, wiedza matematyczna oraz bezwzględnie umysł ścisły. Jeżeli chodzi o zawód policjanta, to trudno jednoznacznie określić predyspozycje do wykonywania tej profesji, gdyż dzieli się ona na wiele specjalizacji. Ale na pewno każda osoba pragnąca pracować w policji, musi być sprawna fizycznie, odporna psychicznie, niekarana, wykazywać się nienaganną postawą moralną i patriotyczną. Nie zapominamy także tu o zawodzie bankowca, który najlepiej jest wykonywany przez osoby charakteryzujące się precyzją, analitycznym myśleniem, obiektywizmem, ostrożnością,  a także potrafiące się posługiwać językiem obcym i znające technologie informatyczne.

Warto wspomnieć jeszcze o predyspozycjach zawodowych nauczyciela. Otóż, ceniona jest umiejętność nawiązywania kontaktów oraz słuchania innych. Wskazana jest otwartość na problemy innych osób, komunikatywność, obiektywizm, a także szeroka wiedza na temat nauczanego przedmiotu. Godna uwagi jest również profesja tłumacza, który musi być osobą znającą świetnie co najmniej jeden język obcy oraz doskonale posługującą się językiem ojczystym, otwartą i komunikatywną. Tłumacz powinien być też osobą dyspozycyjną, gotową w każdej chwili do podróży, nawet zagranicznej.