Co zaliczamy do środków ochrony roślin?

0
116
insektycydy

Środki ochrony roślin uprawnych to substancje lub specjalne mieszanki, które stosuje się po to, aby chronić uprawiane rośliny przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi. W dzisiejszych czasach nie sposób wyobrazić sobie, aby rolnictwo na świecie mogło bez nich funkcjonować. Dzięki stosowaniu specjalnych preparatów rolnicy nie są skazani na tak duże straty, jak to zdarzało się w dawnych czasach, a produkcja światowa ma zapewnioną taką płynność, o jakiej kiedyś można było marzyć. Co zaliczamy do środków ochrony roślin? Poniżej znajdują się wybrane rodzaje.

Insektycydy do walki z owadami

Owady mogą mieć niebywale destrukcyjny wpływ na najróżniejsze rośliny, lecz insektycydy stanowią silne środki owadobójcze stosowane do zwalczania szkodników niszczących uprawy rolne. Mogą być również stosowane w lasach, magazynach z żywnością czy nawet mieszkaniach. Ich skład chemiczny wpływa na ostateczne działanie, a mianowicie mogą one uśmiercać owady lub tylko ograniczać znacząco ich rozród, doprowadzając sukcesywnie do zmniejszania się ich populacji. Dzielą się na insektycydy chloroorganiczne, takie jak aldryna czy lindan, insektycydy fosforanoorganiczne, takie jak permetryna, czy też insektycydy pyretroidowe, takie jak permetryna czy felwalerat.

Fungicydy – środki grzybobójcze

Fungicydy to środki, których nazwa nawiązuje do grzybów oraz czasownika „zabijać” i takie jest właśnie ich  główne zadanie. Są to silne środki grzybobójcze, których celem jest skuteczne zwalczanie grzybów atakujących uprawiane rośliny. Najczęściej składają się na nie związki organiczne siarki i miedzi, a mechanizm ich działania polega na hamowaniu procesów oddychania grzybów, hamowaniu biosyntezy kwasów nukleinowych i białek oraz powodowaniu silnych zaburzeń w wymianie substancji chemicznej pomiędzy komórkami grzyba a ich otoczeniem. Nie bez znaczenia jest również fakt, że fungicydy mają zdolność stymulowania procesów odpornościowych w samych roślinach.

Herbicydy – do zwalczania chwastów

Podobnie, jak grzyby i owady, chwasty mogą niszczyć całe uprawy i narażać rolników na wielkie szkody. Z myślą o nich rozpoczęto produkcję tak zwanych herbicydów, które służą do selektywnego lub nieselektywnego zwalczania niepożądanych w uprawach roślin. Stanowią one bardzo ważne uzupełnienie wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych, a dzielą się na różne rodzaje ze względu na sposób działania. Wyróżnia się na przykład herbicydy o działaniu dolistnym, doglebowym oraz dolistnym i doglebowym. Ze względu na zakres działania dzieli się je na totalne oraz selektywnie niszczące rośliny jednoliścienne czy dwuliścienne. Jeśli zaś chodzi o czas użycia, dzieli się je na herbicydy przedsiewne oraz przedwschodowe w przypadku herbicydów używanych przed rozpoczęciem uprawy, oraz na stosowane pogłówne. Zaobserwowano duże różnice w toksyczności herbicydów w przypadku poszczególnych gatunków. Większość herbicydów odpowiada za niszczenie poszczególnych chwastów, nie mając jednak negatywnego wpływu na uprawiane rośliny.