Fotoraday na Polskich drogach

0
881

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w najnowszych przepisach dotyczących kontroli radarowej przeprowadzanej na naszych drogach, wszystkie fotoradary policji zostały oddane Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego. Fotoradary będące zaś dotychczas własnością straży miejskich i gminnych – nadal będą użytkowane przez te podmioty.

Dotychczas wiele było na polskich drogach pustych skrzynek, w których mogły być zamontowane fotoradary, jednak tak naprawdę większość tych skrzynek była pusta. Obecnie GITD posiada ok. 80 sprawnych fotoradarów, straże gminne dysponują liczbą ok. 200 fotoradarów. Najnowsze przepisy dopuszczają używanie przez straż miejską na dotychczasowych zasadach posiadanych fotoradarów, jednak mają 3 lata na uporządkowanie całego systemu. Nowa ustawa fotoradarowa mówi o tym, że słupy ze skrzynkami nie mogą stać puste, w skrzynkach muszą znajdować się sprawne fotoradary. Urządzenia te muszą być dobrze widoczne z daleka, pomalowane lub oklejone, co zapewni dobrą ich widoczność przez kierujących.

Policja z urządzeń badających prędkość pojazdów pozostawiła sobie jedynie radary ręczne laserowe, zwane potocznie „suszarkami” oraz wideo rejestratory. Najnowsza ustawa mówi też o tym, że fotoradary stacjonarne mają być ustawione w miejscach, gdzie zdarza się najwięcej wypadków, a nie jak było dotychczas, że straże miejskie i gminne przy wyborze miejsca ustawienia fotoradaru brały pod uwagę w największym stopniu znaczne dochody z takiego umiejscowienia urządzenia.