Polacy stawiają na lokaty bankowe

0
361

Wśród Polaków, zwłaszcza w czasach kryzysu ekonomicznego, popularne stało się oszczędzanie pieniędzy. Oszczędności są powszechne, ale nie każdy w jednakowy sposób lokuje zaoszczędzony kapitał. A warto go ulokować dobrze, by na inwestycji tej nie stracić.

Lokaty bankowe są najbezpieczniejszą i najbardziej godną polecania formą przechowywania kapitału. Lokaty bankowe to umowy zawierane pomiędzy klientem a bankiem, zgodnie z którymi bank zobowiązuje się przechować, a następnie wydać klientowi jego wkład pieniężny, powiększony o umowne odsetki. Odsetki te zwykle przewyższają poziom inflacji, czyli zapobiegają realnemu spadkowi wartości pieniędzy. Jeśli bowiem pieniądze te przechowywane byłoby w domu, w przysłowiowej skarpecie, to po upływie określonego czasu można by było za nie kupić mniejszą ilość towarów danego rodzaju, niż na początku tego okresu. Jest to zjawisko naturalne, a przeciwdziałają mu lokaty bakowe oraz inne formy inwestowania pieniędzy. Te inne formy, takie jak fundusze akcji niosą jednak za sobą znaczne ryzyko utraty przez klienta części swoich pieniędzy.

Niektórzy klienci padają także ofiarami zwykłych oszustów. Dlatego warto porównać różne lokaty bankowe i wybrać jedną z nich, tą najkorzystniejszą. Nie wszystkie bowiem lokaty są takie same. Wysokość odsetek zależy od czasu trwania lokaty, od ilości wpłacanych pieniędzy oraz od tego, czy lokata ta jest odnawialna, czy nieodnawialna. Lokaty odnawialne to takie, które po upływie określonego w umowie okresu czasu ulegają automatycznemu przedłużeniu o kolejny, określony z góry czas, jeśli wcześniej klient nie zażądał zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami.

Z kolei lokaty nieodnawialne to takie, które kończą się po upływie danego czasu, a pieniądze są automatycznie przelewane na konto klienta. Banki preferują lokaty odnawialne i zachęcają do nich klientów, bowiem lokaty do ważny sposób gromadzenia przez banki kapitału, który następnie jest przez nie inwestowany. Banki zabezpieczają się przez przedterminowym zrywaniem lokat poprzez zapisy umowne, takie jak ryzyko utraty przez klienta części, bądź nawet całości odsetek, jeśli pieniądze zostaną przez niego wypłacone przed umówionym terminem.