Polska i Rosja a usługi turystyczne i krajoznastwo

0
408

Obszary przy granicy dysponują wieloma atutami przyrodniczymi. Zalicza się do nich bardzo atrakcyjne warunki zdrowotne, środowiskowe, krajobrazowe i kulturowe. Szczególnie walory przyrodnicze i krajobrazowe środowiska mają charakter unikatowy dla zwiedzających. Tzw. obszar Zielonych Płuc Polskich to popularne w Polsce, i za granicą obszary do aktywnego zwiedzania, i odpoczynku.

Przygraniczne położenie stwarza szansę aktywizacji turystycznej tych regionów. Główną gałęzią gospodarki turystycznej pogranicza są między innymi takie usługi podróżnicze, które skłaniają się ku warunkom do rozwijania sportu, wędrówek, zwiedzania. Ze względu na dużą atrakcyjność turystyczną regionu obserwuje się ciągle poszerzający się krąg usług turystycznych w tym zakresie. Zapanowała nawet moda na turystykę wiejską i ekoturystykę regionów pogranicza.

Przedmiotem współpracy turystycznej między obu narodami są w szczególności: rozwój infrastruktury turystycznej; transport i łączność; problemy zaopatrzenia turystów w elektryczność, gaz i wodę; handel i usługi okołoturystyczne; architektura letniskowa i hotelowa; ochrona przyrody i środowiska; wykorzystanie zasobów naturalnych itp. Region przygraniczny dysponuje też znacznymi możliwościami rozwoju turystyki aktywnej, swobodnego wędrowania, wędrówek zorganizowanych, usług turystyki zdrowotnej i specjalistycznej oraz innych.

Budowa bazy dla atrakcyjnych usług turystycznych, np. miejsc obserwacji przyrody, ścieżek rowerowych, szlaków globtroterskich, zagospodarowanych szlaków oznaczonych pozwala na przyciągnięcie większej liczby zwiedzajacych. Region ma także dobre warunki dla rozwoju turystyki zimą – zarówno zjeżdżania, jak i biegów oraz skoków narciarskich, ściagania się, rajdów psich zaprzęgów i żeglarstwa lodowego. To dyscypliny turystyczne o ogromnych możliwościach. Być może w najbliższej przyszłości marzenia o wspólnej infrastrukturze turystycznej, a przede wszystkim podróżowaniu przez granicę, staną się po obu jej stronach bardziej bezpieczne i przy tym atrakcyjne dla wyjazdów zorganizowanych i pieszych wędrówek.