Zasada działania karty kredytowej

0
375

Operacja płacenia kartą kredytową trwa  zaledwie kilka sekund ale realizacja płatności odbywa się z udziałem kilku podmiotów. Cała operacja rozpoczyna się w momencie,  gdy sprzedawca  wprowadza kartę do terminala, który odczytuje  zapisane na karcie informacje, następnie sprzedawca podaje kwotę jaką ma być obciążona karta.

Jeśli posiadamy kartę wymagającą wprowadzenia poufnego kodu PIN, to zostaniemy poproszeni o jego wprowadzenie na klawiaturze.Gdy wszelkie potrzebne dane zostaną wprowadzone terminal przeprowadza autoryzację, przesyła dane do centrum rozliczeniowego, które po połączeniu z bankiem  potwierdza czy dana karta może zostać obciążona podaną kwotą. Po pomyślnej autoryzacji  następuje wydruk pokwitowania.

W przypadku kart wymagających potwierdzenia transakcji podpisem, klient otrzymuje pokwitowanie do podpisania a sprzedawca powinien porównać podpis z wzorem znajdującym się na karcie i po pomyślnej weryfikacji zatwierdzić operację.

Jeśli transakcja potwierdzana jest z użyciem kodu PIN stosowna informacja znajdzie się się na wydrukowanym pokwitowaniu a podpis nie będzie potrzebny. Dla klienta transakcja kończy się w tym momencie, jednak terminal przesyła  w późniejszym czasie wszystkie szczegóły wykonanej transakcji do centrum rozliczeniowego.